Общи Цели


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 28/03/2020СъдържаниеЗа Проекта  |  Специфични цели на проекта  |  Съответствие на целите  |  Дейности по проекта  |  За IPA Cross Border Programme
BG


Общи цели на проекта:


  • Да се увеличи местното богатство на района на проекта и да се насърчи неговата способност да го поддържа със собствени ресурси. Това ще бъде постигнато чрез мерки за насърчаване на предприемачеството и подобряване на системата за обучение на персонал за туристическия сектор;

  • Да се увеличи туристическа привлекателност на района на проекта, чрез привличането на повече частни инвестиции в района, което ще предизвика по-голям поток на публичните инвестиции.

  • Да се запази околната среда и да се насърчат на местните традиции в региона, като се прилагат съвременни методи и технологии. Проектът ще насърчава само технологии и мерки, които са екологично устойчиви. Използване на рециклируеми материали от природата, насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници, обучение на хора, как да се запази околната среда, са някои от мерките, които са планирани в обхвата на действие;

EN


Overall objectives of the project:


  • To increase local wealth of the project region and its capacity to reproduce it with its own resources. This will be achieved through measures for entrepreneur promotion and improve local training system for education of personnel for tourism sector;

  • To increase tourist attractiveness of the project region. The tourist attractiveness of the region could be increased with attraction of more private investments in the area which will cause bigger flow of public investments, too;

  • To preserve environment and promote local traditions in the region, applying modern methods and technologies. The project will promote only technologies and measures which are environmentally sustainable. Use of recyclable materials from nature, promotion of use of renewable energy sources, education of people how to preserve the environment are some of the measures which are planned in the scope of the action.

MK


Општи цели на проектот:


  • Да се ??зголеми домашното богатство на регионот на проектот и да се поттикне неговата способност да го одржува со сопствени ресурси. Ова ќе се постигне преку мерки за поттикнување на претприемништвото и подобрување на системот за обука на персонал за туристичкиот сектор;

  • Да се ??зголеми туристичката привлечност на регионот на проектот, преку привлекување на повеќе приватни инвестиции во регионот, што ќе предизвика поголем проток на јавните инвестиции.

  • Да се ??зачува животната средина и да се поттикнат локалните традиции во регионот, да се применуваат современи методи и технологии. Проектот ќе промовира само технологии и мерки кои се еколошки одржливи. Користење на рециклирани материјали од природата, промоција на користењето на обновливите извори на енергија, обука на луѓе, како да се задржи животната средина, се некои од мерките што се планирани во опсегот;За Проекта  |  Специфични цели на проекта  |  Съответствие на целите  |  Дейности по проекта  |  За IPA Cross Border Programme