Информация за Контакт с Организация на Жените-Щип


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 07/04/2020СъдържаниеИнформация за контакт с Търговско-Промишелеан Палата, Благоевград  |  Изпратете ни E-mail
BG


Информация за контакт с Организация на Жените - Щип

Organization of Women - Stip, Macedonia
 • Пощенски адрес: ASNOM 17, 2000, Щип, Република Македония
 • Адрес на офица: Йосиф Ковачев ББ, Сграда Народна техника, 2-ри етаж
  2000, Щип, Република Македония
 • Тел./Факс: +389 32 608 771
 • Мобилен: +389 78 208 191
 • Лице за контакт: Наташа Ицева
 • E-mail: ozstip@t-home.mk

EN

Contact Information with Women's Organization - Stip

Organization of Women - Stip, Macedonia
 • Post Adress: ASNOM 17, 2000, Stip, Republic Macedonia
 • Office Adress: Josif Kovacev BB, Narodna Tehnika building, 2nd floor
  2000 Stip, Republic Macedonia
 • Tel./Fax: +389 32 608 771
 • Mob.: +389 78 208 191
 • Contact person: Natasha Iceva
 • E-mail: ozstip@t-home.mk


MK


Информации за контакт со Организација на Жените - Штип

Organization of Women - Stip, Macedonia
 • Адреса за пошта: АСНОМ 17, 2000, Штип
 • Адреса на канцеларија: Јосиф Ковачев ББ, Зграда Народна техника, 2ри кат
  2000, Штип, Р.Македонија
 • Тел/факс: +389 32 608 771
 • Моб: +389 78 208 191
 • Лице за контакт: Наташа Ицева
 • E-mail: ozstip@t-home.mkИнформация за контакт с Търговско-Промишелеан Палата, Благоевград  |  Изпратете ни E-mail