Информация за Контакт с Търговско-Промишлена Палата


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 07/04/2020СъдържаниеИнформация за контакт с Организация на Жените - Щип  |  Изпратете ни E-mail
BG


Информация за контакт с Търговско-Промишлена Палата - Благоевград

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria
 • Пощенски Адрес: 2700 Благоевград, ул. "Тодор Александров" 23, етаж 6
 • Адрес на офица ул. "Тодор Александров" 23, етаж 6, Благоевград, Република България
 • Тел./Факс: 073/88 50 17
  073/88 50 18
 • Мобилен: +359 885 067 783
  +359 899 953 848
 • Лице за контакт: Адриана Кръстева
 • E-mail: palata.bl@mail.bg
  palata_bl@abv.bg

EN

Contact Information with Chamber of Commerce and Industry - Blagoevgrad

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria
 • Post Adress: 2700, Blagoevgrad, Republic Bulgaria
 • Office Adress: st. "T. Aleksandov" 23 fl. 6, Blagoevgrad, Republic Bulgaria
 • Tel./Fax: 073/88 50 17
  073/88 50 18
 • Mob.: +359 885 067 783
  +359 899 953 848
 • Contact person: Adriana Krysteva
 • E-mail: palata.bl@mail.bg
  palata_bl@abv.bg


MK


Информации за контакт со Трговско-Индустриски Комора - Благоевград

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria
 • Адреса за пошта: 2700 Благоевград, ул "Тодор Александров" 23, кат 6
 • Адреса на канцеларија: ул "Тодор Александров" 23, кат 6, Благоевград, Република Бугарија
 • Тел/факс: 073/88 50 17
  073/88 50 18
 • Моб: +359 885 067 783
  +359 899 953 848
 • Лице за контакт: Адриана Кръстева
 • E-mail: palata.bl@mail.bg
  palata_bl@abv.bgИнформация за контакт с Организация на Жените - Щип  |  Изпратете ни E-mail