Културно-историски знаменитости


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 07/04/2020Съдържание

MK


Културно-историски знаменитости
Информации ќе биде прикажана тука.


Сите Културно-историски знаменитости

Источен регион Р.Македонија / Берово /
Манастир “Св. Архангел Михаил“
no picture

Природните убавини на Берово ќе ви ја вратат физичката сила, а манастирот “Св. Архангел Михаил“ ќе ви помогне да најдете душевен мир и спокојство. Манастирот “Св. Архангел Михаил“ е првата манастирска црква во Берово која е изградена во периодот од 1815 до 1818 година. Осветена е во 1818 година, а на нејзиното осветување присуствувал и македонскиот христијански просветител Јоаким Крчовски.

Источен регион Р.Македонија / Штип /
Тврдината Исар
no picture

Тврдината Исар е посебен белег за градот. Тоа е возвишение на 150 метри над нивото од река Брегалница. Во 2009 година истражувачите открија 30 метри од тунелот што води од реката до врвот на Исарот. Со тоа се потврди најраскажуваната штипска легенда за освојување на градот преку таен тунел под Исарот, за кој во 17 век пишувал и турскиот патеписец Евлија Челебија.

Источен регион Р.Македонија / Штип /
Училиште „Гоце Делчев“
no picture

Во дворот на црквата ,,Св. Богородица” во Ново Село се наоѓа училиштето во кое македонскиот револуционер Гоце Делчев работел како учител.

Oбласт Благоевград / Општина Петрич /
"Самуилова тврдина"
no picture

Наоѓа меѓу планините Беласица и огради, на десниот брег на реката Струмешница, 5 километри северно од селото Клуч е и средновековни "Самуилова тврдина".
Изградена во периодот 1009-1013, за време на царувањето на цар Самоил Според историските податоци тврдината била дел од голема систем од одбрамбени објекти, кои се започнувале од падините на Беласица, јужно од селото Клуч, и се граничат на север до падините на огради .

Oбласт Благоевград / Општина Сандански /
Археолошки локалитети во општина Сандански
no picture

Културно-историското наследство на општина Сандански е уникатен и се карактеризира со исклучително широк спектар, вклучувајќи во себе речиси сите историски периоди од човековиот развој и цивилизација. Поволни мек и лековити клима и жешките минерални извори по течението на реката Струма се предопредели раното населување во регионот крај денешен Сандански.

Oбласт Благоевград / Општина Сандански /
Архитектонско-градежни споменици во општина Сандански
no picture

Општина Сандански е богата со исклучително вредни архитектонски споменици / култови, јавни и станбени објекти / од антиката, средниот век и ренесансата. Меѓу зачуваните објекти најдобро застапен е домување архитектура: антички градски населби, ранносредновековни домови и тврдини.

Источен регион Р.Македонија / Штип /
Баргала
no picture

Археолошки локалитет „ Баргала“ тел: 075/ 298-969

Oбласт Благоевград / /
Благоевградска област - Култура Календар
no picture

Културниот календар на област Благоевгоевград е заситен со многу настани. Во сите општини на областа се одржуваат секоја година Меѓународни фестивали, собор на песната креативност, изложби, концерти и др.

Oбласт Благоевград / Општина Сандански / Мелник
Деспот-Славовата тврдина
no picture

Деспот-Славовата тврдина е позната како Мелничко тврдина. Таа се наоѓа над градот Мелник.

Oбласт Благоевград / Општина Гоце Делчев /
Историскиот и етнографски музеј во градот Гоце Делчев
no picture

Информации за историските настани чува Историскиот и етнографски музеј во градот Гоце Делчев. Тој е сместен во стара зграда (датира од 1877), која е изградена во уникатен за регионот барок стил. Карактеристични се дърворезбованите тавани и врати, изработени од локални мајстори-резбари, потомци на Дебарското резбарска школа.

Oбласт Благоевград / Општина Сандански / Мелник
Кордопулова куќа
no picture

Кордопуловата куќа е најпознатата Мелничко куќа. Таа е и најмногу монументална и задржана на Балканот од възрожденския период. Изградена во 1754 година од страна на богатите трговец, денес куќата е Обновена целосно со своите оригинални внатрешна архитектура со украси од мурали, резби и стъклописи. Во неа може да се види стара Мелничко визба, врежан во карпата, огромни буриња во кои се чува озлогласениот густо Мелничко вино, кое посетителите можат да дегустират на место.
Кордопуловата куќа е дел од стоте национални туристички објект.

Oбласт Благоевград / Општина Гърмен /
Културно-историски знаменитости - Општина Гърмен
no picture

Oбласт Благоевград / општина Струмяни /
Културно-историски знаменитости - Општина Струмяни
no picture

Во Историскиот музеј на Општина Струмяни може да се добијат информации за место во регионот - стари урнатини, цркви, етнографски куќи.
Општина Струмяни е домаќин на меѓународен скулптури симпозиум, се спроведува секоја година од 1998 година во селото илинденци. На тој начин се поттикнува развојот на уметничките занаети и нови форми на туризмот.

Oбласт Благоевград / општина Струмяни /
Културно-историски знаменитости - Општина Струмяни
no picture

Во Историскиот музеј на Општина Струмяни може да се добијат информации за место во регионот - стари урнатини, цркви, етнографски куќи.
Општина Струмяни е домаќин на меѓународен скулптури симпозиум, се спроведува секоја година од 1998 година во селото илинденци. На тој начин се поттикнува развојот на уметничките занаети и нови форми на туризмот.

Источен регион Р.Македонија / Штип /
Музеј
no picture

Постојана поставка „ Од неолит до денес“ во рамките на музејскиот комплекс Аневи Гочеви тел: 075/ 298-969

Oбласт Благоевград / Општина Гърмен /
Никополис ад Нестум
no picture

Никополис ад Нестум Никополис ад Нестум е една од трите градот, врз основа на Балканскиот Полуостров од римскиот император Трајан во чест на победата над Дација во 106 година од н е наречен е "Град на победата кај Места" и е запаметен како градот на Места (на латински Nikopolis ad Nestum).

Oбласт Благоевград / Општина Благоевград /
Општина Благоевград - Културни настани
no picture

Oбласт Благоевград / општина Разлог /
Параклисот "Св Богородица "
no picture

Под врвот Радонов гроб, во земјата меѓу селото Бачево и с Годлево се наоѓа Параклисот "Свети Богородица ", познат и со името" Клепалото ".

Oбласт Благоевград / Општина Благоевград / село Дренково.
Подоцна-античка тврдина над село Дренково.
no picture

Село Дренково се наоѓа на 13 километри западно од Благоевград. Во месноста "Градище" крај селото се наоѓа еден од најголемите археолошки локалитети во југозападна Бугарија.

Oбласт Благоевград / Општина Сандански / Село Рожен
Роженскиот манастир "Рождество Богородично"
no picture

Роженскиот манастир "Рождество Богородично"
Се наоѓа западно од селото Роже и е најголемиот манастир во Пирин и е многу добро сочувани до денес. Според историските извештаи постряването на манастирот е дело Мелничко владетел деспот Алексиј Слава / XII-ти-XIII век /. Заздраве од катастрофална пожар, во сегашната форма манастирот е од XVII век,.

Oбласт Благоевград / Општина Сандански / Село Рожен
Роженскиот манастир "Свето Рождество Богородично"
no picture

Најголемата света обител во Пиринска крај и еден од манастирите во Бугарија резервиран недопрена и до денес се наоѓа на 5 км од Мелник.

Oбласт Благоевград / Општина Петрич /
Самуилова тврдина
no picture

Се наоѓа на 18 километри југозападно од градот Петрич.

Oбласт Благоевград / Општина Благоевград / Благоевград
Стариот кварт Вароша
no picture

Вароша е стариот кварт во Благоевград. Зачуваните тесните улички заоблен и единствен, автентична архитектура претвораат ова место во уникатно, како за жителите, така и за гостите на градот Тука се наоѓаат Регионалниот историски музеј - Благоевград, галерии и занаетчиски работилници. Во стариот кварт Вароша е и црквата "Вовед Богородично", изградена 1844г.
Црквата е прогласена за национален споменик на културата поради исклучителните атрибути на мурали и иконоста. Тие се дело на мајстори од Банска уметничка школа.

Oбласт Благоевград / Општина Банско /
Тврдина моми кула
no picture

Меѓу објектите за кои има туристички интерес и тврдина моми кула.
Тоа е късноантична и средновековна крепост.Намира се во близина на селото Крем (општина Банско), во еден од помалите и живописни делови на клисурата.

Oбласт Благоевград / Општина Кресна /
Традиционални празници и обичај во Кресненско
no picture

Повеќето од традиционалните празници и обичај во Кресненско се поврзани со различни религиозни верувања и имаат карактер на общонародни собори со свечена литургија и педалот. На други од нив можат да се видат и до денес - некој стари ритуали, но силно изменети и изгубиле во голема мера својата автентичност.

Oбласт Благоевград / општина Струмяни /
Традиционално Занаети Во СТРУМЯНИ
no picture

Традиционално Занаети Во СТРУМЯНИ
• Тъкачество - од старите бугарски занаети во општина Струмяни и до денес во поголемите села тоа се задржало како традиционално домашно производство.
• Уметнички обработка на мермер - специфичен занает поврзан со природа во околината на илинденци
• резба - практикува во село илинденци. Има можност за демонстрации и организирање на курс за стекнување на првичните вештини во уметничката обработка на дрвото.

Oбласт Благоевград / / село Добърско
Храм "Свети Теодор Тирол и Теодор Стратилат"
no picture

Изградена во 1614 година Храм "Свети Теодор Тирол и Теодор Стратилат" во селото Добърско е меѓу другите уникатни туристички атракции во регионот претпоставува дека бил изграден на темелите на постоечка од XII век (1112-та година) црква, за што може да се суди по зборот на плочата, вкопана во подот пред олтарот (има теории дека на тоа место бил изграден верски објект во уште постарите времиња - VIII - IX век).

Oбласт Благоевград / Општина Петрич /
Храмот "Света Петка Бугарска"
no picture

Храмот "Света Петка Бугарска" до село Рупите. Изграден во периодот 1992 - 1994 година заръка на светската Бугарската гатачка Ванѓа. Заветот на Баба Ванѓа е тоа да биде место за духовно и физичко исцелување и дом за сите верници, независно од нивната народност и вероисповед.

Oбласт Благоевград / Општина Петрич /
Храмот "Света Петка"
no picture

На 10 километри северно насока е месноста Рупите

Источен регион Р.Македонија / Штип /
Црква Света Богородица (Ново Село)
no picture

Црквата „Света Богородица” се наоѓа во Ново Село. Таа е едно од ремек - делата на познатиот македонски мајстор Андреа Дамјанов. Има форма на базилика со трокатни нивелации што му даваат посебен облик на кровот. Внатрешноста е богато украсена со растителни мотиви и животински фигури. Иконостасот е прекрасен дрворез.

Oбласт Благоевград / Општина Гърмен / Село Ковачевица
Црквата Св Никола
no picture

Единствено место е Црквата Свети Никола во селото Ковачевица. Според извештаи таа била изградена 1848 година / Трикорабна псевдобазилика со голема полукругот апсида на исток и надворешно мансарда на запад.