Општи информации за IPA Cross Border Programme


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 07/04/2020Съдържание<За Проектот  |  Специфични цели на проектот:  |  Согласност на целите  |  Активности на проектот:  |  Општи цели на проектот:
BG


Обща информация за IPA Cross Border Programme


Официаната страница на IPA Cross Border Programme

Изпълнението на настоящата Програма за ТГС ще бъде финансирано по линията на новата цел „Европейско териториално сътрудничество", чрез средства по ИПП и съфинансиране от държавните бюджети на Република България и Република Македония. Получената обща сума ще бъде използвана в съответствие с единен набор от правила и на базата на подход за обща полза, който изисква създаването на съвместни структури за програмиране и управление. Така ИПП ще насърчава сътрудничеството, икономическата интеграция и сближаването между ЕС и страните кандидатки.


Програмата за трансгранично сътрудничество, определяща приоритетите за сътрудничество между Република България и Република Македония[1] за програмен период 2007 - 2013 г. бе одобрена от Европейската комисия на 14.12.2007 г. и бе изготвена в резултат на координираните усилия на съответните национални институции и широк кръг от заинтересовани страни на местно, регионално и национално ниво.


Избираемата зона по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония обхваща територия от 18 736 кв.км. с общо население 1 065 605. Дължината на границата между двете държави е 165 км.


  • Избираемата гранична зона на Република България включва областите Благоевград и Кюстендил (NUTS III), обхващащи 9 501 кв. км. (8.6% от общата територия на страната) и население 486 291 души (6.3% от общото население на страната). Тя се състои от 23 общини (NUTS IV) и 462 населени места:

  • Област Благоевград: 14 общини - Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда;

  • Област Кюстендил: 9 общини - Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно.
  • Избираемата гранична зона на Република Македония включва Североизточен, Източен и Югоизточен статистически региони (NUTS III) с обща площ 9 235 кв.км. (35,9 % от общата територия на страната) и население 579 314 души (28.6 % от общото население на страната). Тя се състои от 29 общини (NUTS IV) и 641 населени места:

  • Североизточен регион: 6 общини - Кратово, Крива Паланка, Ранковче, Куманово, Липково и Старо Нагоричане;

  • Югоизточен регион: 10 общини - Валандово, Гевгелия, Богданци, Дойран, Радовиш, Конче, Струмица, Босилово, Василево и Ново село;

  • Източен регион: 11 общини - Берово, Пехчево, Виница, Кочани, Чешиново - Облешево, Зрновци, Пробищип, Щип, Карбинци, Делчево, Македонска Каменица.

Програмата за трансгранично сътрудничество е съгласуван и ефективен отговор на ограниченията и слабостите на региона и дефинира подходяща стратегия за общо бъдещо развитие на граничния район на базата на опита от последния програмен период и заключенията на регионалния анализ. Стратегията включва обща стратегическа цел на програмата, която да бъде постигната от мерките по избраните приоритетни оси на програмата.


Общата стратегическа цел на регионалното сътрудничество между секторите и административните единици, която трябва да бъде постигната чрез Програмата, е: Устойчиво развитие в граничната зона в подкрепа на по-широките европейски усилия за сътрудничество и интеграцияЗа Проекта  |  Общи цели на проекта  |  Съответствие на целите  |  Дейности по проекта  |  Специфични цели