Общини


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 28/03/2020Съдържание
BG

Информацията за Общината ще бъде показана тук.


Всички общини

Източен регион Р.Македония /
Berovo
no picture

Берово (на македонска литературна норма: Берово) е град в източната част на Република Македония. Център на Община Берово, която има население от 13 491 души и на историческата област Малешево. http://www.berovo.gov.mk/

Източен регион Р.Македония /
Виница
no picture

Виница е град в източната част на Македония, и център на община Виница. Градът е имал 10.863 жители според преброяването от 2002. www.opstinavinica.gov.mk

Източен регион Р.Македония /
Делчево
no picture

Делчево е град в източната част на Македония се намира в котлината Пијанец в близост до границата с България. http://www.delcevo.gov.mk/

Източен регион Р.Македония /
Зрновци
no picture

Зрновци е село в Община Зрновци, в околностите на град Кочани. http://www.zrnovci.gov.mk/

Източен регион Р.Македония /
Кочани
no picture

Кочани е град в източната част на Република Македония с 28 330 жители, базирана на едноименната община. Градът се намира в Кочанското поле и е известен с кочанскиот ориз и геотермалната вода. http://www.kocani.gov.mk/

Източен регион Р.Македония /
Македонска Каменица
no picture

Македонска Каменица е град в източната част на Република Македония. Градът се намира в подножието на Осоговските планини на тяхната южна склон. Известен е като миньорски град. Най-известният македонски мина за олово и цинк Саса е в неговата непосредствена близост. Македонска Каменица според преброяването от 2002 г. е имала 5147 жители. http://www.makedonskakamenica.gov.mk/

Област Благоевград /
Община Симитли
no picture

Обща информация и инфраструктура Територия - 529 кв. км. Брой населени места - 17
Симитли се намира в област Благоевград, разстояние 15 км. Разположена е по средното течение на р.Струма, недалеч от Орановския пролом.

Oбласт Благоевград /
Община Банско
no picture

Банско се намира в подножието на Пирин планина и е притегателна сила за български и чуждестранни туристи през целия период на годината.
Банска община обхваща част от долината на Места, северозападната част на Дъбрашкия дял на Западни Родопи, част от Северен Пирин и южната част на Разложката котловина - обща площ 462 км2. Преобладават планинският и полупланинският релеф. В Пирин има находища на мрамор, при Добринище - минерални извори.

Област Благоевград /
Община Белица
no picture

Община Белица е разположена на 76 км от Благоевград. Градът и околностите му предлагат отлични условия за пешеходен, еко и селски туризъм. В местността „Адрианов чарк” на 12 км от Белица е разположен паркът за реадаптация на танцуващи мечки. Там са настанени всичките 25 регистрирани танцуващи мечки в България, и още 3 от Сърбия. В околностите на града са изградени шест екопътеки, които преминават през различни екосистеми и през редуващи се растителни и животински съобщества.
Обхваща 12 населени места, като 8 от тях са разпръснати във високопланинската част на Родопите.

Област Благоевград /
Община Благоевград
no picture

Намира се на 100 км южно от столицата София в близост до българските граници с три държави- на 25км от Република Македония и на около 100 км с Гърция и Сърбия. Разположен е в подножието на Рила планина.
Благоевградският регион има богато културно-историческо наследство и изключително благоприятни и красиви природни дадености
Старинен квартал Вароша
Вароша е старинният квартал в Благоевград . Запазените тесните калдъръмени улички и уникалната , автентична архитектура превръщат това място в уникално ,както за жителите ,така и за гостите на града Тук се намират Регионалният исторически музей - Благоевград ,галерии и занаятчийски работилници . В старинния квартал Вароша е и черквата "Въведение Богородично", построена 1844г. Църквата е обявена за национален паметник на културата заради изключителните качества на стенописите и иконоста . Те са дело на майстори от Банската художествена школа.

Област Благоевград /
Община Гоце Делчев
no picture

Гоце Делчев се намира в планински район.
Гоце Делчев е административен, стопански и културен център на Гоцеделчевска община. Намира се на 103 км. югоизточно от Благоевград

Област Благоевград /
Община Гърмен
no picture

И тук в Гърмен съчетанието - красивата природа и благоприятните климатични условия , топли минерални извори, археологически обекти и паметници на културата са предпоставка за развитието на туризма.

Източен регион Р.Македония /
община Карбинци
no picture

Община Карбинци е община в Източна Македония. http://www.karbinci.gov.mk/

Област Благоевград /
Община Кресна
no picture

Обхваща част от долината на река Струма с Кресненския пролом и части от западните разклонения на Северен Пирин и Североизточните склонове на Малешевска планина. Граничи с общините Симитли, Разлог, Банско, Струмяни и с Р. Македония.
Община Кресна е разположена в югозападната част на България. Тя заема важно транспортно-географско положение, защото през нейната територия преминава най-краткият път от София за Солун и Атина. В административно отношение общината е включена в пределите на Благоевградска област. Общата площ на община Кресна възлиза на 344,5 кв.км, което й отрежда девето място в областта и 138-о място сред останалите общини в страната. Долината на р.Струма разделя територията на общината на две части Пиринска и Малашевска.

Област Благоевград /
Община Петрич
no picture

Община Петрич е разположена в южната част на Благоевградска област и в югозападната част на България на площ 650 000 дка. На североизток граничи с община Сандански, а на север - с община Струмяни. На запад и на юг са държавните граници - съответно с Македония и Гърция. Община Петрич е активно балканско и европейско кръстовище между две морета - отстои на 90 км от Солунското пристанище на Бяло море, където България има неутрален сектор за търговски обмен по Средиземно море, и на 380 км от пристанището Вльора в Албания на Адриатическо море.

Oбласт Благоевград /
Община Разлог
no picture

Община Разлог /територия от 440 314 кв.км/ е една от най-динамично развиващите се общини, шеста по територия и пета по брой на населението в Благоевградска област. Община Разлог е съставена от 8 населени места - град Разлог, който е общински център и 7 села: Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско и Елешница.

Област Благоевград /
Община Сандански
no picture

Сандански се намира на международен път E-79 София – Кулата – Атина; на 160 км югозападно от София, 20 км от българо-гръцката граница и 160 км от Солун, 115 км. от българо-сръбската граница. Това е най-голямата община в Благоевградска област. Обхваща 54 селища – градовете Сандански и Мелник и 52 села. Разположена сред величествения Пирин и граничните с Гърция и Македония планини Славянка, Огражден и Малешевска, тя заема голяма част от обширната Санданско-Петричка котловина с жшвописната долина на Средна Струма. През територията и преминават международният път Е-79 и международната ж п линия София – Кулата – Атина.

Област Благоевград /
Община Сатовча
no picture

Община Сатовча е разположена в Югозападните Родопи и обхваща части от долината на река Места и от Югоизгочната част на Дъбрашкия дял.
Общата площ на територията на общината е 334 245 м2.

Област Благоевград /
Община Струмяни
no picture

Обхваща части от поречието на Средна Струма, западните склонове на Пирин и източните склонове на Малешевска планина. В състава и влизат 21 населени места. Граничи с общините Кресна, Сандански, Банско, Петрич и с община Берово /Р. Македония/.

Област Благоевград /
Община Хаджидимово
no picture

Община Хаджидимово се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на Област Благоевград.
На запад общината граничи с община Сандански, на север – с Гоце Делчев и Гърмен, на изток – със Сатовча и на юг общинската граница съвпада с държавната граница на България с Гърция.

Област Благоевград /
Община Якоруда
no picture

Благоприятните климатични условия правят Якоруда подходяща за отдих и туризъм през всички сезони на годината .

Източен регион Р.Македония /
Пехчево
no picture

Пехчево е град в източната част на Република Македония на река Писа, близо до границата с България, в областта Малешево. Градът е център на едноименната община Пехчево. http://www.opstinapehcevo.gov.mk/

Източен регион Р.Македония /
Пробиштип
no picture

Пробиштип е град в източната част на Република Македония. http://www.probistip.gov.mk/

Източен регион Р.Македония /
Чешиново - Облешево
no picture

Češinovo Obleševo ​​е община, в източната част на Република Македония. Седалището на общината е село Obleševo​​. Češinovo Obleševo ​​е част от Източния статистически регион.

Източен регион Р.Македония /
Штип
no picture

Щип е град в източната част на Република Македония, в долината на река Брегалница. Според преброяването на населението от 2002 г., градът е имал 40.016 (43.625) жители. Щип е и седалище на Штипската Община и сърцето на източната част на страната. Щип е един от най-старите градове в Македония. http://www.stip.gov.mk/