Општини


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 02/04/2020Съдържание
MK

Информациите за Oпштинa ќе биде прикажана овде.


Сите опшини

Oбласт Благоевград /
Oпштина Белица
no picture

Општина Белица се наоѓа на 76 км од Благоевград. Градот и неговата околина нудат одлични услови за пешачки, еко и селски туризам. Во месноста "Адрианов чарк" на 12 километри од Белица се наоѓа паркот за реадаптация на Танцување мечки. Таму се сместени сите 25 регистрирани Танцување мечки во Бугарија, и уште 3 од Србија. Во околината на градот се изградени шест екопътеки, кои поминуваат низ различни екосистеми и во наизменични растителни и животински съобщества.
Опфаќа 12 населени места, како 8 од нив се расфрлани во планински дел на Родопите.

Источен регион Р.Македонија /
Берово
no picture

Берово е град во источниот дел на Република Македонија, кој е сместен под падините на Малешевските планини на површина од 595 km. Во негова близина се наоѓа и Беровското Езеро. Берово се наоѓа 161 km од Скопје, 47 km од Струмица и 52 km од Кочани. http://www.berovo.gov.mk/

Источен регион Р.Македонија /
Виница
no picture

Виница е град во источниот дел на Македонија, и центар на Општина Виница. Градот имал 10.863 жители според пописот од 2002. www.opstinavinica.gov.mk

Источен регион Р.Македонија /
Делчево
no picture

Делчево е град во источниот дел на Македонија сместен во котлината Пијанец во близина на границата со Бугарија. http://www.delcevo.gov.mk/

Источен регион Р.Македонија /
Зрновци
no picture

Зрновци е село во Општина Зрновци, во околината на градот Кочани. http://www.zrnovci.gov.mk/

Источен регион Р.Македонија /
Кочани
no picture

Кочани е град во источниот дел на Република Македонија со 28 330 жители, седиште на истоимената општина. Градот лежи во Кочанското Поле и е познат по кочанскиот ориз и геотермалната вода. http://www.kocani.gov.mk/

Источен регион Р.Македонија /
Македонска Каменица
no picture

Македонска Каменица е град во источниот дел на Република Македонија. Градот се наоѓа во подножјето на Осоговските планини на нивната јужна падина. Познат е како рударски град. Најпознатиот македонски рудник за олово и цинк Саса е во неговата непосредна близина. Македонска Каменица според пописот од 2002 година имала 5147 жители. http://www.makedonskakamenica.gov.mk/

Oбласт Благоевград /
Општина Банско
no picture

Банско се наоѓа во подножјето на Пирин планина и е притегателна сила за бугарски и странски туристи во текот на годината.
Банска општина опфаќа дел од долината на Места северозападниот дел на Дъбрашкия дел на Западен Родопи, дел од северен Пирин и јужниот дел на Џумајскиот котлина - вкупна површина 462 км2. Доминираат планинскиот и полупланинският релјеф. Во Пирин има наоѓалишта на мермер, при Добринище - бањи.

Oбласт Благоевград /
Општина Благоевград
no picture

introduction Се наоѓа на 100 километри јужно од главниот град Софија во близина на бугарските граници со три земји-на 25км од Република Македонија и на околу 100 километри со Грција и Србија. Лоциран е во подножјето на Рила планина.
Благоевградският регион има богата културно-историско наследство и исклучително поволни и убави природни готово
Стариот кварт Вароша
Вароша е стариот кварт во Благоевград. Зачуваните тесните улички заоблен и единствен, автентична архитектура претвораат ова место во уникатно, како за жителите, така и за гостите на градот Тука се наоѓаат Регионалниот историски музеј - Благоевград, галерии и занаетчиски работилници. Во стариот кварт Вароша е и црквата "Вовед Богородично", изградена 1844г. Црквата е прогласена за национален споменик на културата поради исклучителните атрибути на мурали и иконоста. Тие се дело на мајстори од Банска уметничка школа.

Oбласт Благоевград /
Општина Гоце Делчев
no picture

Гоце Делчев се наоѓа во планински регион.
Гоце Делчев е административен, стопански и културен центар на Гоцеделчевска општина. Се наоѓа на 103 километри. југоисточно од Благоевград

Oбласт Благоевград /
Општина Гърмен
no picture

И тука во Гърмен комбинацијата - прекрасната природа и поволните климатски услови, топли бањи, археолошки локалитети и споменици на културата се предуслов за развојот на туризмот.

Oбласт Благоевград /
Општина Јакуруда
no picture

Поволните климатски услови го прават Јакуруда излезе погодна за одмор и туризам во сите сезони на годината.

Источен регион Р.Македонија /
Општина Карбинци
no picture

Општина Карбинци е општина во Источна Македонија. http://www.karbinci.gov.mk/

Oбласт Благоевград /
Општина Кресна
no picture

Опфаќа дел од долината на реката Струма со Кресненското клисура и делови од западните разгранување на северен Пирин и североисточните падини на Малешевска планина. Граничи со општините Симитли, Разлог, Банско, Струмяни и со Република Македонија.
Општина Кресна се наоѓа во југозападниот дел на Бугарија. Таа зазема важно транспорт-географска положба, бидејќи во нејзината територија поминува најкраткиот пат од Софија за Солун и Атина. Во административна смисла општината е вклучена во рамките на Благоевградска област. Вкупната површина на општина Кресна изнесува 344,5 километри квадратни, што и придава деветтото место во областа и 138-то место меѓу другите општини во земјата. Долината на р.Струма дели територијата на општината на два дела Пиринска и Малашевска.

Oбласт Благоевград /
Општина Петрич
no picture

Општина Петрич се наоѓа во јужниот дел на Благоевградска област и во југозападниот дел на Бугарија на површина 650 000 хектари. На североисток се граничи со општина Сандански, а на север - со општина Струмяни. На запад и на југ се државните граници - односно со Македонија и Грција. Општина Петрич е активно балканско и европско раскрсницата меѓу две мориња - отстои на 90 километри од Солунското пристаниште на Бело Море, каде што Бугарија има неутрален сектор за трговска размена по Средоземното Море, и на 380 километри од пристаништето Валона во Албанија на Јадранското Море.

Oбласт Благоевград /
општина Разлог
no picture

Општина Разлог / територија од 440 314 квадратни / е една од најпознатите динамички развој општини, шеста по територија и петта по бројот на населението во Благоевградска област. Општина Разлог е составена од 8 населени места - град Разлог, кој е општински центар и 7 села: Бања, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско и Елешница.

Oбласт Благоевград /
Општина Сандански
no picture

Општина СанданскиСандански се наоѓа на меѓународен пат E-79 Софија - Кулата - Атина; на 160 километри југозападно од Софија, 20 километри од македонско-грчката граница и 160 километри од Солун, 115 км. од бугарско-српската граница. Тоа е најголемата општина во Благоевградска област. Опфаќа 54 села - градовите Сандански и Мелник и 52 села. Наоѓа меѓу величествената Пирин и граничните со Грција и Македонија планини Славянка, огради и Малешевска, таа зазема голем дел од големата Сандански-Петричко котлина со жшвописната долина на Средна Струма. Преку територијата и поминуваат меѓународниот пат Е-79 и меѓународната е п линија Софија - Кулата - Атина.

Oбласт Благоевград /
Општина Сатовча
no picture

Општина Сатовча се наоѓа во Југо Родопи и опфаќа делови од долината на реката Места и од Югоизгочната дел на Дъбрашкия партиција.
Вкупната површина на територијата на општината е 334 245 м2.

Oбласт Благоевград /
општина Симитли
no picture

Општи информации и инфраструктура Територија - 529 квадратни километри. Број на населени места - 17
Симитли се наоѓа во област Благоевград, растојание 15 километри. Наоѓа е средното текот на р.Струма, недалеку од Орановския клисура.

Oбласт Благоевград /
општина Струмяни
no picture

Опфаќа делови од течението на Средна Струма, западните падини на Пирин и источните падини на Малешевска планина. Во составот влегуваат и 21 населени места. Граничи со општините Кресна, Сандански, Банско, Петрич и со општина Берово / Р Македонија /.

Oбласт Благоевград /
Општина Хаджидимово
no picture

Општина Хаджидимово се наоѓа во југозападна Бугарија и е една од составните општини на Област Благоевград.
На запад општината се граничи со општина Сандански, на север - со Гоце Делчев и тркалаат, на исток - со Сатовча и на југ општинската граница се совпаѓа со државната граница на Бугарија со Грција.

Источен регион Р.Македонија /
Пехчево
no picture

Пехчево е град во источниот дел на Република Македонија, административен центар на Општина Пехчево. Познат е по зимскиот туризам. http://www.opstinapehcevo.gov.mk/

Источен регион Р.Македонија /
Пробиштип
no picture

Пробиштип е град во источниот дел на Република Македонија. http://www.probistip.gov.mk/

Источен регион Р.Македонија /
Чешиново - Облешево
no picture

Чешиново-Облешево е општина во Источна Република Македонија. Седиштето на општината е селото Облешево. Чешиново-Облешево е дел од Источна статистички регион.

Источен регион Р.Македонија /
Штип
no picture

Штип е град во источниот дел на Република Македонија, во долината на реката Брегалница. Според пописот на населението од 2002, градот имал 40.016 (43.625) жители. Штип е и седиште на Штипската Општина и срце на источниот дел на државата. Штип е еден од најстарите градови во Македонија. http://www.stip.gov.mk/