Търговско-промишлена Палата - Благоевград


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 28/03/2020СъдържаниеБенефициенти  |  Портфолио на Организация на Жените - ЩипBG

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria


Търговско-промишлена Палата - Благоевград


 • Търговско-промишлена палата - Благоевград е учредена през 1992 г. като независима неправителствена организация на работодателите. Основната цел на Палатата е да защитава стопанските интереси на своите членове, да предоставя информация и консултации на фирмите в Югозападна България, да подпомага техните усилия за финансова стабилност и конкурентоспособност.


  Организацията обединява 170 членове с право на глас и над 1300 асоциирани членове. Управлението се осъществява от 5-члененен Управителен съвет, който се избира от Общото събрание на членовете.


  Търговско-промишлена палата - Благоевград е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата, която включва 28 регионални палати. Като част от системата на Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена палата - Благоевград е включена в световната мрежа на търговските палати.


  Членството на БТПП в международните организации я оторизира да издава и заверява документи, подпомагащи външнотърговската дейност на фирмите. За осъществяването на тази функция, Палатата поддържа Единен търговски регистър. База данни "Търговски регистър" се посещава ежедневно от около 1 000 клиенти. Чрез вписването на фирмите в Единния търговски регистър на БТПП, информацията за тях става достъпна чрез ИНТЕРНЕТ за български и чуждестранни потребители. Палатата обединява повече от 44 000 членове.


  Към Търговско-промишлена палата - Благоевград са учредени Общински бизнес представителства, които работят в общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Кресна, Струмяни, Гърмен, Сатовча, Якоруда, Белица и Хаджидимово.


  От 2008 г. към Търговско-промишлена палата – Благоевград работи Европейски информационен център Европа Директно Югозапад, който е част от информационната мрежа Europe Direct, която обхваща целия Европейски съюз.


  Партньори

  Палатата в Благоевград има подписани споразумения за партньорство с Търговско-промишлени палати в Солун, Драма, Серес, Пиерия и Кавала, с Палатата на търговията, индустрията и навигацията – Хихон, Испания, Работната група на икономическите камари по дължината на границите на страните кандидатки за присъединяване към ЕС - АРГЕ 28, Еврорегион "Стримон - Струма" и др.


  На регионално ниво Палатата поддържа добри партньорски отношения с местните органи за самоуправление, държавната администрация, университети и професионални училища, както и с други организации в неправителствения сектор.


  Със свои представители Търговско-промишлена палата - Благоевград участва в работата на Областния съвет за развитие, Регионален съвет за тристранно сътрудничество, Регионален съвет за безопасни условия на труд и др.


  Общински бизнес представителства

  КОНСЕНСУСНО Е УБЕЖДЕНИЕТО НА УС на Търговско-промишлената палата, че бизнесът трябва да има свой легитимен публичен представител във всяка община в региона на Благоевградска област, който да говори от негово име, да партнира на държавните и общински администрации, да подкрепя всяка разумна политика, водеща до повишаване на жизненото равнище на хората в съответната община, както и до ново качество на човешките трудови ресурси.


  СЪЗДАВАНЕТО на Общински бизнес представителства към Търговско-промишлена палата - Благоевград в областта е тест за способността на регионалния бизнес да се организира в един по-демократичен и модерен формат, чрез който да бъдат осъществявани публичните и неформалните контакти с държавните и общински административни структури, както и да бъдат защитавани много по-активно интересите на малките и средни фирми в съответната община.


  Приоритетните задачи на Общинските бизнес представителства на палатата:
 • Обединяване усилията на предприемачите от съответната община за решаване на актуални проблеми, свързани с нейното стопанско и обществено развитие;
 • Осигуряване за работодателите на по-широко и авторитетно институционално представителство пред общинските и държавни институции;
 • Разширяване на ползотворните партньорски контакти между бизнеса и местните общински структури при изготвяне на програми, свързани с финансовата стабилност на общинската икономика и развитието на наличния стопански и кадрови ресурс в региона на общината;
 • Предлагане на експертни мнения по въпроси, свързани с общественото и икономическо развитие на общината;
 • Осигуряване на текущ обмен на информация между фирмите, членове на бизнес представителството и фирмите, които подкрепят неговата публична дейност;
 • Генериране на конкретни идеи, предложения и решения, които биха осигурили по-оптималното форматиране на общинската финансово-икономическа и социална политика;
 • Участие на бизнес представители в публични прояви и инициативи - като например: Тристранен съвет за сътрудничество, Общински съвет за безопасни условия на труд, Регионален съвет по трудова заетост, Комисия по обществени поръчки и т.н.;
 • Защита на предприемачеството от опити за неговото елиминиране като фактор в обществено-икономическия живот на общината;
 • Привличане на нови фирми за членове на Общинското бизнес представителство към Търговско-промишлената палата в Благоевград.
Бенефициенти  |  Портфолио на Организация на Жените - Щип