Бенефициенти


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 07/04/2020СъдържаниеТърговско-промишлена Палата - Благоевград  |  Организация на Жените - ЩипBG

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria


Търговско-промишлена Палата - Благоевград


 • Търговско-промишлена палата - Благоевград е учредена през 1992 г. като независима неправителствена организация на работодателите. Основната цел на Палатата е да защитава стопанските интереси на своите членове, да предоставя информация и консултации на фирмите в Югозападна България, да подпомага техните усилия за финансова стабилност и конкурентоспособност.


  Организацията обединява 170 членове с право на глас и над 1300 асоциирани членове. Управлението се осъществява от 5-члененен Управителен съвет, който се избира от Общото събрание на членовете.


  Търговско-промишлена палата - Благоевград е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата, която включва 28 регионални палати. Като част от системата на Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена палата - Благоевград е включена в световната мрежа на търговските палати.


  Членството на БТПП в международните организации я оторизира да издава и заверява документи, подпомагащи външнотърговската дейност на фирмите. За осъществяването на тази функция, Палатата поддържа Единен търговски регистър. База данни "Търговски регистър" се посещава ежедневно от около 1 000 клиенти. Чрез вписването на фирмите в Единния търговски регистър на БТПП, информацията за тях става достъпна чрез ИНТЕРНЕТ за български и чуждестранни потребители. Палатата обединява повече от 44 000 членове.


прочети повече за Търговско-промишлена Палата, Благоевград

BG

Organization of Women - Stip, Macedonia


Портфолио на Организацията на Жени - Щип


 • Организация на жени на Община Щип е създадена на 7 март 1991 г. и действа до днес.

  Сдружението на граждани Организация на жените на Община Щип от Щип е доброволно, нестопанска цел, неправителствена, непартийна сдружение на граждани, създадено от свободно сдружаване на гражданите за осъществяване, защита и привеждане в съответствие на своите интереси и уверения за укрепване на гражданското общество и местните общности, като и за извършване на дейности и дейности за насърчаване на моралните ценности, укрепване на междуетническите отношения и економкси развитие на територията на Македония и извън нея, а в съответствие с Конституцията и закона.


  Сдружението на граждани Организация на жените на Община Щип от Щип, действа на територията на Европейския съюз, а е организирано на територията на община Щип. Асоциацията в своето действие се разширява на национално ниво и си сътрудничи с организации, сдружения, фондации и институции и участва в сдружения в страната и чужбина в съответствие с Конституцията и Закона на РМ.


  Мисия на организацията: Създаване на благоприятни условия за осъществяване на организиран подход за постоянна активност на жените в общината и републиката.

  Наблюдение, анализ, проучване, насърчаване, поддържат и започване на въпроси свързани с подобряване и насърчаване на социално-икономически, социални, здравни мероприятия, хуманитарни, етнически, мирни и други видове граждански инициативи.

прочети повече за Организация на Жените - ЩипТърговско-промишлена Палата - Благоевград  |  Организация на Жените - Щип