Ресторанти


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 07/04/2020Съдържание

BG


Избери ресторант
Информация за избрания ресторант ще бъде показана тук.


Всички Ресторанти

Източен регион Р.Македония / Македонска Каменица /
Ресторан 8
no picture

Информация и резервации: tel.389 седемдесет и един 619 -705

Източен регион Р.Македония / Пехчево /
"Ристово меанче"
no picture

Работно време понеделник-неделя от 08.00-24.00 ч. Тел.:+389 33 441 400 Тел.:+389 70 309 740 Тел.:+389 71 361 799

Източен регион Р.Македония / Пехчево /
Пицария "дако"
no picture

Работно време: - Понеделник-Събота от 08.00 до 01.00 часа Контакт: 071-828-873 033/442-101

Източен регион Р.Македония / Штип /
пицария Алберта
no picture

Информация и резервации: ул.. Борис Кидриќ № 3 тел.: 389 32 382 541

Източен регион Р.Македония / Штип /
пицария Верона
no picture

Адрес: ул. Штипски улица. Борис Кидрич бр. 1. Телефон 032/390-111.

Източен регион Р.Македония / Делчево /
Ресторан Антика
no picture

Ул. "Маршал Тито" Номер 164 Тел. 389 33 410 900 389 75 436 915

Източен регион Р.Македония / Штип /
Ресторан Бисер М
no picture

Ул. Гоце Делчев бб. Тел: 032 / 394-048 070/259-799

Източен регион Р.Македония / Штип /
Ресторан Ваго
no picture

телефон 70322066 Mobile 71240061 Mobile адрес Булевар Гоце Делчев бб 2000 Штип 2000 Щип, Македония

Източен регион Р.Македония / Berovo /
Ресторан Мрс
no picture

Информация и резервации на: тел.: 389 33 471-101 ул.. Маршал Тито бр.130-Берово

Източен регион Р.Македония / Штип /
Ресторан Прециз
no picture

място Bregalnicka BB, 2000 Щип, Македония Телефон: 032388653 032391776 077261163

Източен регион Р.Македония / Делчево /
Ресторан Трлa
no picture

Информация и резервации: ул. "маршал Тито" бб тел. 389 33 525 660

Източен регион Р.Македония / Македонска Каменица /
Ресторан Фауст
no picture

Ул. Маршал Тито б.б. - Македонска Каменица Информация на тел.. 389 72 207 615

Източен регион Р.Македония / Штип /
Ресторан Чардак
no picture

адрес: ул.. "Гоце Делчев" бб тел.: 389 32 609 902

Източен регион Р.Македония / Штип /
ресторант Kazablanka
no picture

улица: Св. Ванчо Prke N.No. - кораб Резервации и информация Тел. 389 32 389 210

Източен регион Р.Македония / Кочани /
Ресторант пицария Филитеа
no picture

Ул. Димитър Влахов б.б Търговски център блок А - Кочани Информация и резервации на 389 33 277 657

Източен регион Р.Македония / Штип /
Рибарник-Ресторант райски градина
no picture

Информация и резервации: Ресторант райски градина село Лакавица-Щип тел.: 398 32 309 100 398 78 350 737 398 70 350 733