Транспортни връзки


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 28/03/2020Съдържание

BG


Избери транспортнa връзка
Информацията ще бъде показана тук.


Всички Транспортни връзки

Област Благоевград / /
Благоевграска област - ТРАНСПОРТНА МРЕЖА
no picture

Като добре развита може да се определи Транспортно-комуникационната мрежа на областта . През територията на област Благоевград минават главен път Е-79, международната ж. п. линия София – Кулата – Атина, част от теснолинейната ж. п. линия Септември – Добринище и автомобилни пътища от I, II, III и IV клас. Структурата и развитието на транспортната мрежа се определя от релефа на територията.

Област Благоевград / Община Кресна /
Община Кресна - ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
no picture

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА:
Главни пътни артерии , малки пътища, съществуващи начини за придвижване без собствен транспорт, превозвачи, цени на превоз, Редовност на пътния превоз -Нови предложения за подобряване на инфраструктурата .

Област Благоевград / Община Струмяни /
Община Струмяни
no picture

Транспорт : Един от важните европейски пътища - E-79 (Калафат - Видин - София - Кулата - Солун - Атина) пресича територията на община Струмяни. В момента се проектира магистрала “Струма” - част от еврокоридор № 4, която ще минава през територията на общината.

Област Благоевград / /
Пътна инфраструктура на област Благоевград
no picture

Проучването и познаването на местната инфраструктура, възможностите за придвижване, и проблемите свързани с това би могло да бъде основа за , подобряване на информираността и улесняване на туриста за придвижване до избраните туристически обекти.

Област Благоевград / Община Гоце Делчев /
Пътна инфраструктура и транспортни услуги - Община Гоце Делчев
no picture

През общината преминават второкласният път Симитли - Разлог - Гоце Делчев, който е връзката на града със столицата (200 км), и третокласният път Гоце Делчев - Доспат.

Област Благоевград / Община Симитли / Симитли
Симитли
no picture

Симитли има възлово транспортно значение. През него се осъществяват пътни връзки по направления Разлог, Банско, Гоце Делчев, Драма, Сандански, Кулата, Солун, Атина - основни европейски коридори.