Транспортни врски


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 07/04/2020Съдържание

MK


Транспортни врски
Информациите ќе биде прикажана тука.


Сите транспортни врски

Oбласт Благоевград / /
Благоевградска област - транспортна мрежа
no picture

Како добро развиена може да се утврди транспорт-комуникациска мрежа на областа. Преку територијата на област Благоевград минуваат главен пат Е-79, меѓународната е. п. линија Софија - Кулата - Атина, дел од теснолинейната е. п. линија Септември - Добринище и автомобилски патишта од I, II, III и IV класа. Структурата и развојот на транспортната мрежа, се зависи од релјеф на територијата.

Oбласт Благоевград / Општина Кресна /
Општина Кресна - транспортна инфраструктура
no picture

Транспортна инфраструктура:
Главни артерии, мали патишта, постоечките начини за движење без свој превоз, превозници, цени на превоз, регуларноста на патниот превоз-Нови предлози за подобрување на инфраструктурата.

Oбласт Благоевград / општина Струмяни /
Општина Струмяни
no picture

Превоз: Еден од најважните европски патишта - E-79 (Калафат - Видин - Софија - Кулата - Солун - Атина) преполовена територијата на општина Струмяни. Во моментов се проектира автопат "Струма" - дел од еврокоридор № 4, која ќе поминува низ територијата на општината.

Oбласт Благоевград / Општина Гоце Делчев /
Патна инфраструктура и транспортни услуги - Општина Гоце Делчев
no picture

Во општината поминуваат второкласният пат Симитли - Разлог - Гоце Делчев, кој е врската на градот со главниот град (200 км), и патничкиот пат Гоце Делчев - Доспат.

Oбласт Благоевград / /
Патна инфраструктура на област Благоевград
no picture

Истражувањето и познавањето на локалната инфраструктура, можностите за движење и проблемите поврзани со тоа би можело да биде основа за подобрување на свеста и олеснување на Туристот за движење до избраните туристички објекти.

Oбласт Благоевград / општина Симитли / Симитли
Симитли
no picture

Симитли има възлово транспорт значење. Во него се спроведуваат патни врски по Компонента Разлог, Банско, Гоце Делчев, Драма, Сандански, Кулата, Солун, Атина - основни европски коридори.