Дейности по Проекта


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 07/04/2020СъдържаниеЗа Проекта  |  Специфични цели на проекта  |  Съответствие на целите  |  Общи Цели  |  За IPA Cross Border Programme
BG


Деиности по проекта:


 • 1. Събиране на информация и изготвяне на проучване на бизнес възможностите за малки частни инвестиции в сферата:
  • Ще се проучат възможностите за развитие на селски и планински туризъм, къде са вече развити и какви са: къщи за гости, ресторанти, кафенета, хижи, ски писти и начините за придвижване до тях. Анализ на пазара: детайлно описание на местните природни и културни забележителности(област Благоевград), туристическата инфраструктура, източници на финансиране на нови инвестиции, потенциални доставчици на услуги и блага, устойчивост на дългосрочни и средносрочни бизнес възможности.

 • 2. Събиране на информация за връзки с обществения транспорт:
  • Ще се направи анализ на транспортната инфраструктура в Благоевградска област: главни пътни артерии и малки пътища, цени, графици на всички превозвачи в региона, съществуващи начини на придвижване без собствен транспорт. Където липсват адекватни начини за придвижване- ще се направят нови предложения за подобрения на пътната инфраструктура.

 • 3. Създаване на съвместен туристически продукт:
  • Продуктът ще има електронна и хартиена версия. Трябва да съвместява информация за: най-атрактивните места за посещение, гранични пунктове, през които да се преминава, местонахождение на различни природни и културни забележителности, местни традиции, релеф, съществуваща инфраструктура и т.н. Продуктът трябва да представлява пътеводител за туристи без собствен превоз: места за почивка, за посещение, за ядене, магазини, графици на публичния транспорт. Продуктът трябва да има мобилна версия, съвместима с мобилни телефони.

Като резултат от тези три дейности, се очаква създаването на единна база данни, публикувана на проектния сайт, в услуга на туристите и туроператорите. Очаква се раздвижване на туристическия поток в двата погранични региона на Репубика България и Бивша югославска Република Македония.
 • 4. Изготвяне на проектен сайт, обновяване на проектния сайт и изграждане на база данни:
  • Сайтът трябва да съдържа логото на програмата, по която се изпълнява проектът, всяка информация, засягаща проекта( естеството на дейностите, очакваните резултати, бенефициентите, продължителността на проекта и т.н) Сайтът ще е на английски език, български и македонски.В сайта трябва да се съдържа линк към база данни, която ще бъде изградена в процеса на изпълнение на проекта.

 • 5. Дизайн и изработка на интериорни решения и предложения за подобряване на архитектурните фасади на сградите в градовете и селата:
  • Дизайн и изработка на 5 предложения за интериорни решения и подобряване на архитектурните фасади на сградите в градовете и селата. Скиците трябва да изобразяват традиционни и специфични фасади, въплъщаващи модернистичния дизайн и технология с цел подобряване на конкурентоспособността и атрактивността на туристическите дестинации в проектния регион.

 • 6. Организиране на туристически събития:
  • Туристическите събития представляват две бизнес срещи-едната в България, а втората в Македония.Целевите групи за тези събития са туроператорите, хотелиери, ресторантьори, туристи в двата погранични региона.

 • 7. Организиране на обучения на предприемачи и спортни аниматори:
  • Обученията на предприемачи са в рамките на 150 часа. Темата на обученията е "Как да започнем и развием собствен туристически бизнес". Обученията на спортни аниматори са в рамките на 100 часа. Обученията целят повишаване на конкурентоспособността и капацитета на местните предприемачи и заетите в сектора на туризма; развиване и поддържане на местното благоразвитие. Обученията имат както теоретична, така и практична насоченост. Като резултат се очаква обмяна на добри практики и ноу-хау на междурегионално и международно равнище.


  Виж още за Дейности по проекта  За Проекта  |  Специфични цели на проекта  |  Съответствие на целите  |  Общи Цели  |  За IPA Cross Border Programme