Дейности по Проекта


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 28/03/2020СъдържаниеДейности по Проекта  |  Туристически прояви  |  Проучване на обществената транспортна мрежа в района на проекта  |  Проекти за интериора и екстериора артистичния дизайн на туристически обекти
BG


Проучване за бизнес възможности за малки частни инвстиции:


Бизнес възможности за малки частни инвестиции в областта на селски и планински туризъм / Туризъм велосипед за източната част на Република Македония - На Английски


Study for business opportunities for small-scale private

Study_eng_doc.pdf

Проучването на възможностите за бизнес за малките частни инвестиции в селски, планински и велотуризъм е подготвен в рамките на проект "Насърчаване на селски и планински / велосипед на туризма между България и Македония", който се реализира в рамките на ИПП трансграничното сътрудничество между Македония и България (ИПП Програмата за трансгранично CCI Номер 2007CB16IPO007). Проектът се реализира от "Организация на жените" от Щип и на Камарата на търговията и индустрията на Благоевград.
Бизнес възможности за малки частни инвестиции в областта на селски и планински туризъм / Туризъм велосипед за източната част на Република Македония - На Македонски


Study for business opportunities for small-scale private

studyMK.pdf

Проучването на възможностите за бизнес за малките частни инвестиции в селски, планински и велотуризъм е подготвен в рамките на проект "Насърчаване на селски и планински / велосипед на туризма между България и Македония", който се реализира в рамките на ИПП трансграничното сътрудничество между Македония и България (ИПП Програмата за трансгранично CCI Номер 2007CB16IPO007). Проектът се реализира от "Организация на жените" от Щип и на Камарата на търговията и индустрията на Благоевград.


Дейности по Проекта  |  Туристически прояви  |  Проучване на обществената транспортна мрежа в района на проекта  |  Проекти за интериора и екстериора артистичния дизайн на туристически обекти