Активности на проектот


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 07/04/2020СъдържаниеAктивности на проектот  |  Туристички настани  |  Проучување на јавниот превоз односи во областа на проектот  |  Нацрти за внатрешни и надворешни уметнички дизајн на туристички места
MK


Студија за можности за бизнис за мали приватни инвестиции:


Студија за можности за бизнис, за мали приватни инвестиции во областа на руралниот, планинскиот и велосипедскиот туризам - На Англиски


Study for business opportunities for small-scale private

Study_eng_doc.pdf

Студијата за можности за бизнис, за мали приватни инвестиции во областа на руралниот, планинскиот и велосипедскиот туризам е подготвена во рамките на проектот „Промоција на руралниот и планински / велосипедски туризам меѓу Бугарија и Македонија„ кој се реализира во рамките на ИПА програмата за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија (IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007). Проектот се реализира од страна на Организацијата на жени од Штип и Комората за трговија и индустрија од Благоевград.
Студија за можности за бизнис, за мали приватни инвестиции во областа на руралниот, планинскиот и велосипедскиот туризам - На Македонски


Study for business opportunities for small-scale private

studyMK.pdf

Студијата за можности за бизнис, за мали приватни инвестиции во областа на руралниот, планинскиот и велосипедскиот туризам е подготвена во рамките на проектот „Промоција на руралниот и планински / велосипедски туризам меѓу Бугарија и Македонија„ кој се реализира во рамките на ИПА програмата за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија (IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007). Проектот се реализира од страна на Организацијата на жени од Штип и Комората за трговија и индустрија од Благоевград.


Aктивности на проектот  |  Туристички настани  |  Проучување на јавниот превоз односи во областа на проектот  |  Нацрти за внатрешни и надворешни уметнички дизајн на туристички места