Дейности по Проекта


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 07/04/2020СъдържаниеТуристически прояви  |  Проучване на обществената транспортна мрежа в района на проекта  |  Проекти за интериора и екстериора артистичния дизайн на туристически обекти  |  Проучване за бизнес възможности за малки частни инвстиции
BG


Всички дейности по проекта:
Обучение на местни предприемачи "Как да се започне и поддържа собствен туристически бизнес" и спортни аниматори за колоездене, туризъм, отдих и други спортове в района на проекта. Обученията ще се увеличат компетенциите и капацитета на местните предприемачи и заети в сектора на туризма, за да развиват и поддържат богатството и успеха в района на проекта. Обучението ще включва теория, така и практически опит (казуси) в областта на туризма. Тя ще насърчава обмена на добри практики и ноу-хау на междурегионалното и международно ниво.
Дейности по проекта: Обучения


Учебната програма за обучение на предприемачи на Български


Tranings

Programa-predpriema4i_doc.pdf

Учебната програма е предназначена за обучение на предприемачи по проект „Насърчаване на селския и планински туризъм между България и Македония”
Курсът на обучение по “Как да започнем и поддържаме бизнес в сферата на туризма” е ...
ПРОГРАМА за обучение на спортни аниматори на Български


Tranings

Programa_Sportna_animacia_doc.pdf

Цел: обучаваните курсисти да получат знания и умения на възможно най-добро научно ниво в обем и качество в предвидените за тази цел брой занимания по отношение на анимационния продукт като цяло и целенасочено в „спортната анимация“. Да могат самостоятелно и целенасочено да изследват, анализират и прилягат своите знания и умения в областта на спортната анимация в реални условия.


Туристически прояви  |  Проучване на обществената транспортна мрежа в района на проекта  |  Проекти за интериора и екстериора артистичния дизайн на туристически обекти  |  Проучване за бизнес възможности за малки частни инвстиции