Активности на проектот


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 07/04/2020СъдържаниеТуристички настани  |  Проучување на јавниот превоз односи во областа на проектот  |  Нацрти за внатрешни и надворешни уметнички дизајн на туристички места  |  Студија за можности за бизнис за мали приватни инвестиции
MK


Aктивности на проектот - Обуки :
Обука за локалните претприемачи "Како да се започне и одржува свој туристички бизнис " и спорт аниматори за велосипедизам, пешачење, рекреацијата и останатите спортови во областа на проектот. Обуките ќе ги зголемат компетентноста и капацитететот на локалните претприемачи и вработени во туристичкиот сектор за развивање и одржување на локалното богатство и успех во областа на проектот. Обуката ќе вклучува и теорија и практична работа (студии на случај) во областа на туризмот. Тоа ќе ја промовира размената на добри практики и know-how на меѓурегионална и меѓународно ниво.
Активности на проектот: Обука


Наставната програма за обука на претприемачи на Бугарски


Tranings

Programa-predpriema4i_doc.pdf

Наставната програма е наменета за обука на претприемачи за проектот "Поттикнување на селскиот и планински туризам меѓу Бугарија и Македонија"
Курсот на обука за "Како да започнете и поддржуваме бизнис во областа на туризмот" е ...
ПРОГРАМА за обука на спортски аниматори на Бугарски


Tranings

Programa_Sportna_animacia_doc.pdf

Цел: учениците курсисти да добијат знаења и вештини на што е можно подобро научно ниво во обем и квалитет во предвидените за таа цел број активности во однос на цртани производ како целина и намерно во "спортската анимација". Да можат самостојно и намерно да истражуваат, анализираат и лежат своите знаења и вештини во областа на спортската анимација во реални услови.


Туристички настани  |  Проучување на јавниот превоз односи во областа на проектот  |  Нацрти за внатрешни и надворешни уметнички дизајн на туристички места  |  Студија за можности за бизнис за мали приватни инвестиции